DANIŞMANLIK VE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Büromuzda, anonim ve limited şirketler ve kooperatifler başta olmak üzere halihazırda birçok gerçek ve tüzel kişiye danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuzda özellikle 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 35. Maddesinde zorunlu kılınan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 332. Maddesi gereği sözleşmeli olarak bir avukattan devamlı olarak hizmet alma zorunluluğu bulunan, anonim şirketler, yapı kooperatifleri ile limited şirketlere sözleşmeli olarak devamlı surette Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti verilmekte, yapılan sözleşmeler kapsamında hukuk danışmanı ve müşaviri olduğumuz şirketlerimizin hukuki ve cezai her türlü ihtilaflarında avukatlık, danışmanlık ve dava hizmeti verilmektedir.