ENERJİ HUKUKU

Büromuz, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, enerji santralleri ile petrol ve doğalgaz sektöründe üretim, dağıtım ve finansman konularında faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; lisanslı ve lisanssız olmak üzere enerji piyasası ile ilgili EPDK ve ilgili idari makamlalar nezdinde her nevi prosedürün takibi, lisans sözleşmeleri ile üretim, paylaşım ve dağıtım sözleşmelerinin tanzimi, aynı zamanda elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin müşterileri ile ilgili uyuşmazlıklarında ihtilafların çözümü ve müzakerelerin takibi hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.