FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Büromuz, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun getirmiş olduğu yenilikler ile özellikle marka, patent, endüstriyel tasarım ve telif hakları başta olmak üzere, fikri mülkiyet hakları ve bağlantılı ihlaller ve haksız rekabet halleri ile ilgili her türlü davaların açılması ve takibi, fikri mülkiyet hakları ihlallerinde hızlı bir şekilde gerekli tüm yasal önlemleri alınması,  tecavüz ve haksız rekabet davaları, yine Ticaret Kanununda düzenlenen haksız rekabet ihlalleri ve davaları, Ticaret Kanunda düzenlenen haksız rekabet suçu ile ilgili şikayetlerin yapılması ve ceza davalarının takibi, Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan iptal davaları, uğranılan zararlar ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları, hükümsüzlük davaları ve diğer hususlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.