GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Büromuz, yurt içinde ve yurt dışında bulunan taşınmaz sahipleri ile yatırımcılara, gayrimenkul alımı ve satımı, kira ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti, taşınmazın aynına ilişkin hakların kullanımı noktasında idari merciler nezdinde yapılması gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermekte, gayrimenkullerin satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, intifa ve sükna gibi ayni hakların kurulması, teminat ve ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin ve eser sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin haklı sebepler ile ileriye ve geriye etkili feshi, tapu iptali ve tescil davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan eksik iş ve ayıplı işler nedeni ile tazminat davaları, gayrimenkul, kat mülkiyeti, tapu ve imar hukukuna ilişkin davaların takibi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.