Hizmetlerimiz

AİLE HUKUKU

Büromuz, evlilik sözleşmesi ve mal rejimlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma, anlaşmalı...

CEZA HUKUKU

Büromuz, ceza soruşturma ve kovuşturmalarının her alanında özellikle, ceza soruşturmalarının başlatılması, şikayet dilekçelerinin ve eklerinin hazırlanması, kolluk...

DANIŞMANLIK VE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Büromuzda, anonim ve limited şirketler ve kooperatifler başta olmak üzere halihazırda birçok gerçek ve tüzel kişiye danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuzda özellikle...

ENERJİ HUKUKU

Büromuz, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, enerji santralleri ile petrol ve doğalgaz sektöründe üretim, dağıtım ve finansman...

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Büromuz, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun getirmiş olduğu yenilikler ile özellikle marka, patent, endüstriyel tasarım ve telif hakları başta olmak üzere, fikri...

İCRA HUKUKU

Büromuz, ilamlı, ilamsız icra takipleri ve kambiyo senetlerine dayanan icra takipleri ile rehinin paraya çevrilmesi ile yolu ile takiplerin hazırlanması ve takibi,...

İDARE, VERGİ VE KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Büromuz, idarenin hukuka aykırı idari işlemlerine karşı idarenin yetkili mercilerine başvuruların yapılması ve hukuk aykırılıkların giderilmesi, iptal ve tam yargı...

KONKORDATO VE İFLAS HUKUKU

Büromuz, ekonomik olarak zor duruma düşen şahıs ve şirketlerin konkordato sürecine hazırlanılması ve sürecinin takibi, konkordato başvurusu ve aşamalarının takibi, ...

İŞ HUKUKU

Büromuz, iş hukukunun her alanı özellikle, iş sözleşmeleri, rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin evrakların...

MİRAS HUKUKU

Büromuz, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnamenin açılması, mirastan feragat sözleşmesi ve miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,...

KİRA HUKUKU

Büromuz, konut ve işyerleri başta olmak üzere gayrimenkul ve menkullere ait kira sözleşmeleri ve alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, devir...

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Büromuz, yurt içinde ve yurt dışında bulunan taşınmaz sahipleri ile yatırımcılara, gayrimenkul alımı ve satımı, kira ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti,...

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Büromuz, gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin...

SPOR HUKUKU

Büromuz, futbol ve basketbol kulüpleri başta olmak üzere tüm spor dallarında faaliyet gösteren sporcular ile kulüpleri arasında imzalanan sözleşmelerin düzenlenmesi...

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Büromuz, sermaye şirketleri ve adi şirketlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti ve sağlamakta ihtiyaç duyduğu hukuki...

TAHKİM & ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Büromuz, uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık yolları ile çözümü ve tahkim sürecinin belirlenmesine ilişkin sözleşmelerin...

TAZMİNAT HUKUKU

Büromuz, haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, sözleşme...

TÜKETİCİ HUKUKU

Büromuz, tüketici hukuku kapsamında kalan ihtilaflarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, tüketici il ve ilçe hakem...