İCRA HUKUKU

Büromuz, ilamlı, ilamsız icra takipleri ve kambiyo senetlerine dayanan icra takipleri ile rehinin paraya çevrilmesi ile yolu ile takiplerin hazırlanması ve takibi, icra takiplerinde haciz, satış ve diğer icra aşamalarının takibi ve sonuçlandırılması, icra aşamalarından kaynaklanan her türlü icra hukuku davalarının takibi, şikayet, ihalenin feshi, istihkak ve tasarrufun iptali davalarının alınması ve takibi, yeniden yapılandırma ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, konkordato başvurusu ve  takibi gibi konularda icra hukukunun her alanında deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemlerini, icra dosyalarını ve davalarını takip etmekte bu kapsamda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.