İDARE, VERGİ VE KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Büromuz, idarenin hukuka aykırı idari işlemlerine karşı idarenin yetkili mercilerine başvuruların yapılması ve hukuk aykırılıkların giderilmesi, iptal ve tam yargı davalarının açılması, idari para cezalarına karşı itirazların yapılması ve iptal davalarının açılması, disiplin cezalarının iptali, kamu ihaleleri ile ilgili danışmanlık ve davaların açılması ve takibi, vergi hukuku  ve vergi ceza hukuku ihtilafları, kamulaştırmadan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar, kamulaştırma sürecinin ve uzlaşma aşamasının takibi, bedel tespiti ve tescil davaları, kamulaştırmasız hukuki ve fiili el atma nedeni ile tazminat davaları, kamulaştırmanın iptali davalarında ve diğer konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.