İŞ HUKUKU

Büromuz, iş hukukunun her alanı özellikle, iş sözleşmeleri, rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesi, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin evrakların hazırlanması ve sürecin takibi, danışmanlık yaptığımız şirketlerde, yönetim, muhasebe ve insan kaynakları yönetimlerinde hukuki destek sağlanması ve önleyici hukuk tedbirlerinin alınması, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, işçi ile işveren arasındaki iş akdinin sonlandırılması ve sürecinin takibi, arabuluculuk sürecinin takibi, iş kanunda düzenlenen ve Yargıtay kararlarında geçen fesih sebepleri hakkında bilgilendirme, işe iade davalarının takibi, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, iş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat talepleri ile iş hukuku kapsamında her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.