KİRA HUKUKU

Büromuz, konut ve işyerleri başta olmak üzere gayrimenkul ve menkullere ait kira sözleşmeleri ve alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, devir sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmelerin uyarlanması, kiracı ve kiralayan arasındaki ihtilaflar ve kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte, kira sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların tahsili, kiralananların tahliyesi için açılacak icra takipleri ve davaların takibi ile kira hukukuna ilişkin diğer tüm konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.