MİRAS HUKUKU

Büromuz, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnamenin açılması, mirastan feragat sözleşmesi ve miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması, terekenin tespiti, yönetilmesi ve tasfiyesi, mirasın reddi, bu işlemlere ilişkin ihtilafların giderilmesi, saklı paylı mirasçılarının tenkis davaları, muris muvazaası davaları, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) ve ecrimisil davaları ve miras hukukuna ilişkin diğer tüm konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.