Av. M. Merter ŞAHİN

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTISINDA...

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTISINDA...

Anonim şirketlerde pay sahiplerinin temsili 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte detaylı bir düzenlemeye...

İSTİNAF KANUN YOLU

İSTİNAF KANUN YOLU

İstinaf, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci derece yer alan bir denetim mekanizması ve kanun yoludur. İstinaf...

Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biri ile Evli Olduğunu...

Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biri ile Evli Olduğunu...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06.07.2018 Tarihli 2017/ 5 Esas ve 2018/7 Karar Sayılı Evlilik birliği devam ederken...