SÖZLEŞMELER HUKUKU

Büromuz, gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin değişen şartlara uyarlanması, iş sözleşmeleri, inşaat sözleşemeleri, eser sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, marka devir sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, mal veya hizmet alım satım sözleşmeleri, joint venture sözleşmeleri, pay devri sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri, gayrimenkul alım, satım ve devir sözleşmeleri, alacağın temliki sözleşmleri, adi ortaklık sözleşmeleri, şirket birleşmeleri, şirket devralmaları ve diğer sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, uygulanması, süresi sonunda yenilenmesi veya feshedilmesi ile sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.