TAZMİNAT HUKUKU

Büromuz, haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, sözleşme ihlallerinden doğan maddi ve manevi tazminat davaları, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, ölüm ve cismani zararlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,  sigorta poliçeleri kapsamında ilgili kuruluşlara başvuru ve dava takibi, sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi, işçilik alacaklarına ilişkin tazminat davaları, destekten yoksun kalma nedeni ile açılacak tazminat davaları, boşanma nedeni ile maddi ve manevi tazminat davaları başta olmak üzere tazminat hukukuna ilişkin diğer tüm konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.