TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Büromuz, sermaye şirketleri ve adi şirketlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti ve sağlamakta ihtiyaç duyduğu hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu anlamda şirketlerin kuruluş, yönetim, denetim, yönetim kurulu, genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, ticari sözleşmeler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve bayilik ilişkileri, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili konular, birleşme, bölünme ve tür değiştirme, iflas, konkordato, tasfiye konuları ile şirketlerimize başta Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu ve diğer mevzuatlar ile ilgili konularda şirket yönetimi ve çalışanlarının hukuki konular ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerinin denetlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri ve şirketlerin, yöneticilerinin, müdür ve ortaklarının, çalışanlarının taraf olduğu uyuşmazlık ve dava konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.